De Kinderen Scheiden Mee (6-17 jaar)

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. In Nederland raken elk jaar ruim 70.000 kinderen betrokken bij de 35.000 echtscheidingen of relatiebreuken. Voor bijna alle kinderen stort hun wereld op dat moment in. Als Kindercoach van ‘De Kinderen Scheiden Mee’ begeleid ik hen tijdens deze moeilijke periode.

Bewezen effectief en gericht op preventie

Het programma De Kinderen Scheiden Mee is ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. Ik werk met de methodiek van het erkende Zandkastelenprogramma®. Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen die voortvloeien uit de scheiding. Door de bewezen methodiek wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. Om de communicatie tussen ouder en kind bij de scheiding te versterken en handvatten aan te reiken, worden ook de ouders hierbij betrokken.

Laagdrempelig

Door laagdrempelige en preventieve aandacht kunnen problemen bij kinderen worden voorkomen. Daarom is begeleiding vanuit dit programma in veel Amerikaanse staten verplicht gesteld voordat ouders kunnen scheiden. Dit bestaande programma is door de ervaring die coaches hier hebben opgedaan continu verfijnd en aanpast aan de behoefte van kinderen en ouders in Nederland. Het programma ‘De Kinderen Scheiden Mee – Methodiek Het Zandkastelenprogramma®’ is geaccrediteerd door het SKJ (kwaliteitsregister jeugdhulpverlening), de MfN, het ADR en het International Coach Register. Het programma wordt tevens als preventieve interventie aanbevolen door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).
www.dekinderenscheidenmee.nl

Buro Mim is aangesloten bij De Kinderen Scheiden Mee

Groepsprogramma

In een speciaal op leeftijdsgroepen afgestemd programma van één ochtend of middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt bij een scheiding en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het programma is preventief omdat het problemen op de langere termijn voorkomt en/of vermindert. Herkenning en erkenning onderling staan centraal. Het is fijn om te kunnen praten en te kunnen delen over wat je vindt en voelt. Bij de begeleiding en de programma’s van ‘De Kinderen Scheiden Mee’ hoeft het kind niet “mee te praten” met vader of moeder, hoeft het kind zich niet onbegrepen te voelen door klasgenootjes en kunnen juist dezelfde gedachten, gevoelens en ervaringen onderling worden gedeeld tussen kinderen in dezelfde situatie. Zo herkennen de kinderen zichzelf in elkaars situaties en voelen ze de erkenning (‘ik ben niet alleen”). Dát is de kracht van de groep.

Wat komt aan bod tijdens dit groepsprogramma:

 • Een scheiding is nooit de schuld van kinderen.
 • De ouders blijven altijd de vader en de moeder van het kind, waar ze ook wonen en hoe vaak het kind ze ook ziet.
 • Iedereen maakt fouten.
 • Ouders blijven van hun kinderen houden.
 • Ouders komen niet meer bij elkaar.

Gezamenlijke bijeenkomst

Het groepsprogramma wordt altijd samen met beide ouders afgesloten. Tijdens dit gedeelte maak ik als kindercoach in een open sfeer de onderwerpen anoniem bespreekbaar die bij de kinderen leven aangaande de scheiding. Ook bespreken we wat er allemaal voorbij is gekomen tijdens het groepsprogramma.

Toestemming ouders en ouderbijeenkomst

Als je jouw kind inschrijft voor begeleiding vanuit ‘De Kinderen Scheiden Mee’ is het noodzakelijk dat de beide gezaghebbende ouders toestemming geven, zowel voor de coaching individueel als in groepen.
Ervaring heeft geleerd dat voor een optimaal effect het belangrijk is om de ouders voorafgaand aan het groepsprogramma te betrekken. Daarom wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd waarin zij uitleg krijgen over de inhoud van het programma en de mogelijke effecten ervan. Maar ook hoe ze hun kind(eren) kunnen voorbereiden, over de mogelijke gevolgen van de scheiding en over hoe zij er zelf als ouder – samen en apart van elkaar – mee om kunnen gaan.

Kosten

Deelname aan het groepsprogramma van ‘De Kinderen Scheiden Mee’ bedraagt € 85,- per kind. Voor elk volgend kind uit één gezin kost deelname € 75,-.

Individuele begeleiding

De werkvormen van het programma worden vaak ook bij individuele begeleiding ingezet. Als kindercoach van ‘De Kinderen Scheiden Mee’ kan ik het kind individueel begeleiden in gesprekken om tevens op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten en het kind in zijn/haar kracht te zetten tijdens en na de scheiding.

Wat komt aan bod bij individuele coaching?

 • Praktische tips
 • Het zelfvertrouwen van het kind
 • Het probleemoplossend vermogen van het kind
 • De scheiding en alle veranderingen
 • Het kind voelt zich gezien en gehoord

Informatie voor Ouders

Ouders krijgen voorafgaand aan het programma schriftelijke en/of mondelinge informatie. Onder andere over hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden in de scheidingsperiode en hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op deelname aan dit programma. Juist omdat het van belang is dat ouders samen met hun kind hun weg vinden in de nieuwe situatie. De ouders worden beiden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte (laatste half uur) van het programma. In totaal duurt het programma drieënhalf uur.

Ouders ontvangen informatie over:

 • Inhoud en de meerwaarde van het programma
 • Hoe jouw kind voor te bereiden op deelname
 • Jouw rol in het geheel (participatie ouders)
 • Rol van de coach

Toestemming ouders

Als je jouw kind inschrijft voor begeleiding vanuit ‘De Kinderen Scheiden Mee’ is het noodzakelijk dat de beide gezaghebbende ouders toestemming geven, zowel voor de coaching individueel als in groepen.

Miriam Ruijs is kindercoach van "De Kinderen Scheiden Mee" en begeleidt kinderen bij een scheiding

Wil je meer weten over mediation?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.

Wil je meer weten over mediation?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.