Werkwijze

Maatwerk en persoonlijk contact vormen de kracht van Buro Mim. In het volledige proces heeft Buro Mim speciale aandacht voor jullie kinderen.

Kennismaking

Maatwerk en persoonlijk contact vormen de kracht van Buro Mim. Daarom beginnen we standaard met een gratis kennismakingsgesprek van maximaal 45 minuten.

 • Persoonlijke kennismaking.
 • Uitleg over wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens mediation.
 • Om jullie vraag en verwachtingen helder te krijgen, nodig ik jullie beiden uit om jezelf hierover uit te spreken.
 • Samen onderzoeken wat Buro Mim voor jullie kan betekenen.
 • Jullie besluiten aan de hand van dit kennismakingsgesprek of een klik en voldoende vertrouwen aanwezig zijn om verder te gaan met het mediationtraject.
 • Als we samen verder gaan, maken we een afspraak voor het eerste gesprek.
 • Ontvangen jullie een mapje met informatie en een lijst met gevraagde gegevens die in een later stadium van belang zijn om zaken zoals woning, vermogen, pensioen en dergelijke goed te kunnen regelen.
 • Leg ik een aantal zaken vast in een conceptmediationovereenkomst.
 • Daarin staat wat jullie van elkaar én van mij als mediator mogen verwachten. Denk onder andere aan: vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, verdeling kosten en dergelijke.

Voorafgaand aan de eerste mediationbijeenkomst ondertekenen we deze overeenkomst samen.

Start mediation bijeenkomsten

Elkaar weer horen

Ik nodig jullie beiden uit om jullie kant van het verhaal te vertellen. Iedere kant komt voldoende aan bod. Emoties spelen in deze fase vaak een belangrijke rol. Afscheid nemen als partners die veel met elkaar gedeeld hebben, is ingewikkeld. Het is van groot belang dat je helder kunt nadenken om belangrijke beslissingen te nemen over de toekomst van jullie en jullie kinderen. Daarom is het uiten van emoties en het luisteren naar elkaar van belang om verder te kunnen in het proces.

Behoeften en belangen

Er moeten veel zaken besloten en afgesproken worden als jullie uit elkaar gaan. Daarvoor moet je van elkaar weten wat jullie behoeften en wensen zijn voor de toekomst, op korte en lange termijn. Vaak komen jullie erachter dat jullie meer gemeenschappelijke belangen hebben dan gedacht.

Duurzame oplossingen

De bedoeling is om tot duurzame en door jullie beiden gedragen afspraken te komen. Dat doen we door alles overzichtelijk en stapsgewijs te behandelen. Dat zorgt voor rust in jullie hoofd. We beginnen altijd met dat wat jullie het meest dierbaar is, namelijk: jullie kinderen.

Ouderschapsplan

Vanuit jullie gezamenlijke verantwoordelijkheid als ouder zijn jullie verplicht een ouderschapsplan te maken voordat de scheiding juridisch geregeld kan worden. Een ouderschapsplan dat goed past bij jullie, jullie kinderen én dat duurzaam is. Dat is het uitgangspunt. Ik begeleid jullie hierbij. In het ouderschapsplan komt het volgende aan bod:

 • Omgangsregeling/zorgverdeling.
 • Verdeling van de zorgkosten.
 • Alle praktische afspraken over de uitvoering van de zorg- en opvoedingstaken die jullie als verantwoordelijke ouders hebben.
 • Afspraken over de toekomst.
 • Alle andere afspraken die jullie als ouders belangrijk vinden. Tenslotte is het jullie ouderschapsplan.
 • Kindgesprek

Een verplicht onderdeel van het ouderschapsplan is het betrekken van jullie kinderen bij de gemaakte afspraken. En om deze afspraken met hen door te nemen. Belangrijk, maar niet gemakkelijk als je eigen emoties meespelen of jullie kinderen het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen.

Daarom is het voor hen vaak prettig als zij hun verhaal bij een neutraal persoon kwijt kunnen. Dat ze vrijuit kunnen spreken over wat zij belangrijk vinden en niet in een loyaliteitsconflict terechtkomen. Daarom spreek ik in de meeste gevallen óók de kinderen. Ik doe dit op een laagdrempelige manier, waarbij ik kijk naar hun leeftijd en specifieke behoeftes. Zo betrekken wij het kind bij de gemaakte afspraken en is het ouderschapsplan ook van hen.

(Echt)scheidingsconvenant

(Echt)scheidings-
convenant

Zodra er een goed ouderschapsplan ligt, dan gaat de rest van het scheidingsproces in de meeste gevallen een stuk gemakkelijker.

Vervolgens gaan we in stappen in gesprek over onderstaande zaken:

 • Kinder- en partneralimentatie.
 • Verdeling van het vermogen, schulden, aanspraken nalatenschappen, fiscale vorderingen, levensverzekeringen en/of je onderneming(en).
 • Afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden, geregistreerd partnerschap of samenwonen.
 • Verdeling van de pensioenen.
 • (Echt)scheidingsconvenant in concept opstellen.
 • Reality check en raadplegen adviseurs.
 • Ondertekening (echt)scheidingsconvenant.

Als jullie het eens zijn over de afspraken, dan leg ik ze vast in een convenant met ouderschapsplan. Door ondertekening ervangaan jullie daarmee akkoord. Dat schept rechten waar je aanspraak op kunt maken en plichten waar jullie je aan dienen te houden.

Via een advocaat met wie ik samenwerk wordt het (echt)scheidingsconvenant ingediend bij de rechtbank. Omdat jullie het met elkaar eens zijn, hoeven jullie niet voor de rechter te verschijnen en maakt de rechtbank jullie scheiding officieel.

Nazorg

Jullie (echt)scheiding is een feit. Een half jaar of jaar na de scheiding biedt Buro Mim jullie een kosteloos evaluatiegesprek van een uur aan. Vragen die we dan bespreken zijn: werken alle afspraken? Komt iedereen ze na? Hoe ervaren de kinderen de afspraken? Zouden de kinderen en/of jullie gelukkiger zijn als sommige zaken anders georganiseerd of afgesproken worden?

Ook kunnen, zelfs jaren na de scheiding, nieuwe ontwikkelingen zich voordoen die effect hebben op de omgang met elkaar en de kinderen. Denk aan nieuwe relaties, wijzigingen in de financiële situatie, de overgang van jullie kinderen van de basisschool naar de middelbare school. Of wanneer ze gaan studeren. In deze situaties is het prettig om samen alles nog een keer door te nemen en te checken of de gemaakte afspraken nog steeds actueel zijn of dat aanpassingen wenselijk zijn. Ook dan kun je terecht bij Buro Mim.

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.