Scheiden met kinderen

Uit liefde bij elkaar, met respect uit elkaar.

Gezinsoverleg

Een goed voorbereid overleg met alle leden van het gezin onder begeleiding van mediator/ kindercoach. Vaak preventief omdat ouders het beste willen.

Kindgesprek

Door het kindgesprek voelen jullie kinderen zich belangrijk en serieus genomen. Ik voer dit gesprek op een laagdrempelige manier met hen.

Gevolgen en tips

In bijna elke studie komt naar voren dat een scheiding risico’s met zich meebrengt voor het dagelijks functioneren van kinderen en hun ontwikkeling.

Denken jullie na over een scheiding of gaan jullie scheiden?

Dat is een ingrijpend besluit. Voor de ene partner is het misschien onverwachts, terwijl de ander hier al langer mee bezig is. Een emotionele fase van pijn, verdriet en boosheid breekt aan. Zekerheden vallen weg en vragen komen in de plaats. Hoe moet het met de kinderen? Kan ik het huis wel overnemen? Moet ik juist meer of minder gaan werken? Hoe nu verder?

Er moet veel geregeld worden. Waar begin je? Het overzicht houden in een stressvolle, emotionele situatie is niet makkelijk. Buro Mim helpt jullie om op een gestructureerde manier afspraken te maken over alle belangrijke zaken die besloten en geregeld moeten worden.

In een situatie met kinderen begeleid ik jullie ook bij de ontvlechting als partners en – in het bijzonder – bij het maken van afspraken over het vernieuwde ouderschap in de fase na de scheiding. Dit alles wordt vastgelegd in een helder en werkbaar ouderschapsplan waarin jullie kinderen centraal staan.

Een nieuwe toekomst na de scheiding!

Allebei verder kunnen na de scheiding. Dat is een mooi uitgangspunt. Voor jullie én voor jullie kinderen! Het is waardevol dat jullie ervoor kiezen om jullie scheiding te regelen op basis van mediation.

Mediation zorgt ervoor dat jullie sneller verder kunnen en dat de emotionele belasting van de scheiding niet onnodig lang voortduurt. Jullie worden je ervan bewust dat je elkaar als partner los gaat laten, maar als ouder altijd met elkaar verbonden blijft. Daarmee blijf je samen verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van jullie kinderen. Wat weinig mensen zich realiseren, is dat wanneer jullie elkaar weer een toekomst gunnen na de scheiding, dit een belangrijke bijdrage levert aan het geluk van jullie kinderen. En met ’toekomst’ bedoelen we: op financieel vlak én in de rol als ouder.

Op financieel vlak is méér mogelijk als jullie samen aan tafel zitten dan wanneer je een juridische procedure start. Scheiden is verdrietig, scheiden is complex. Een makkelijke oplossing bestaat vaak niet. De beste wel. Dat is de oplossing die jullie en jullie kinderen op lange termijn het meeste geluk brengt.

Geluk dat – hoe tegenstrijdig ook – hier en nu begint. Door de zaken die ertoe doen zorgvuldig te regelen. Op een manier waarmee iedereen straks weer verder kan. Uiteraard werken we samen toe naar een helder ouderschapsplan en convenant. En maken we de vertaalslag van ‘goed voelen’ naar ‘juridisch kloppen’ en andersom.

Waarom scheidingsmediator en kindercoach?

Gedurende mijn jarenlange werkervaring in het onderwijs, in mijn nabije omgeving én binnen mijn eigen gezin heb ik gezien hoe belangrijk het is voor kinderen dat ouders onderling goede afspraken maken als ze uit elkaar gaan. Ondanks dat ze in een emotionele rollercoaster zitten.

Dit is ons toen gelukt, daar ben ik blij en dankbaar voor. Geen ruzie, geen getouwtrek over de kinderen, maar afspraken maken in hun belang. Elkaar weer een nieuwe start gunnen. Dat is niet altijd makkelijk. Toch is het mogelijk. Nu, meer dan tien jaar later, zijn zij ons hier nog steeds dankbaar voor. Ik gun dit alle kinderen en hun ouders.

Graag begeleid en help ik jullie als mediator, ervaringsdeskundige en erkend kindercoach De Kinderen Scheiden Mee om jullie kind(eren) centraal te stellen. Hun belangen en behoeften mogen we niet uit het oog verliezen. Dat kan nu en later desastreuze gevolgen hebben voor hun welzijn, ontwikkeling en geluk. Als het met hen niet goed gaat, staat dit ook jullie geluk in de weg.

Miriam Ruijs helpt met scheidingsmediation bij scheiden met kinderen

Werkwijze

Maatwerk en persoonlijk contact vormen de kracht van Buro Mim. Ik nodig jullie beiden uit om jullie kant van het verhaal te vertellen en zorg ervoor dat jullie voldoende aan bod komen. Emoties spelen in deze fase vaak een belangrijke rol. Die zijn van belang om de werkelijke oorzaak van het conflict of probleem helder te krijgen.

Wil je meer weten over mediation?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.

Wil je meer weten over mediation?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.