Onderwijsmediation

Zorgt er binnen school voor dat, kwaliteit en rust behouden blijft en daarnaast uitval van een medewerker voorkomen wordt. Zorgt er in conflict met ouders voor dat het imago van de school niet geschaad wordt en juridische kosten beperkt/voorkomen worden.