Onderwijsmediation

Zorgt er binnen school voor dat, kwaliteit en rust behouden blijft en daarnaast uitval van een medewerker voorkomen wordt. Zorgt er in conflict met ouders voor dat het imago van de school niet geschaad wordt en juridische kosten beperkt/voorkomen worden.

Wanneer zet je mediation in?

Onderwijs, leren van én met elkaar, bestaat al erg lang. Het was en is er voor jong en oud, binnen-, en buitenschools, in een groep en individueel, in de relatie leerling en docent. Veel is er in al die jaren niet veranderd. Of toch wel?

De passie voor de kinderen is gebleven, net als het vakmanschap. Echter, technologische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zorgen voor aanpassingen in het onderwijs. Ook wetgeving en verandering van geldstromen zorgen ervoor dat er binnen het onderwijs continu zaken veranderen. Dat is onvermijdelijk.

Denk bijvoorbeeld aan de invloeden van social media, passend onderwijs, grotere klassen, continu differentiëren, invoering van de AVG en – niet te vergeten – steeds meer mondige kinderen en ouders. Je moet continu schakelen. Daarnaast worden er soms dingen van je gevraagd die niet (meer) bij je passen. De werkdruk voor docenten, leidinggevenden, directie en het onderwijsondersteunend personeel is hoog.

Dit alles kan ervoor zorgen dat er problemen of conflicten op de werkvloer ontstaan. Denk aan:

  • Samenwerkingsproblemen binnen jouw team of vakgroep.
  • Gedoe tussen twee collega’s.
  • Vastgelopen communicatie binnen een afdeling.
  • Een kwestie met een ouder waarbij de gemoederen steeds hoger oplopen.
  • Stagnatie tussen directie en MR.
  • Een lastig re-integratie traject.

Wanneer werkplezier verdwenen is

Werk is voor een hele grote groep mensen heel belangrijk. We besteden er veel tijd aan. Dan is het wel zo fijn als het leuk is. Werkplezier wordt voor veel mensen voor de helft bepaald door de inhoud van de functie en voor de andere helft door het contact met collega’s, klanten, ouders en de sfeer op het werk.

Als daarin iets verstoord raakt, heeft dat veel impact op:

  • Iemand persoonlijk.
  • Het werkplezier van degene zelf en het werkplezier van zijn/haar collega’s.
  • De mensen met wie degene samenleeft.
  • De leerlingen, ouders en de school!

Ik gun iedereen een leuke baan met veel werkplezier. Als dat goed zit, dan merken de leerlingen en ouders dat. Daarom wil ik graag als mediator – met veel ervaring in het onderwijs – partijen begeleiden en ondersteunen om het conflict niet uit de hand te laten lopen en samen een aanvaardbare oplossing te vinden.

Mijn aanpak bij onderwijsmediation

Ik kijk vooral naar wat er zich tussen de betrokken personen afspeelt. Dit doe ik met jullie in een veilige sfeer waarin ieder gebonden is aan geheimhouding. Door vragen te stellen aan alle betrokkenen, emoties te benoemen, ze concreet te maken en er aandacht aan te schenken, kom ik dichtbij en ontstaat er beweging. De spanning in het conflict neemt hierdoor af.

Het gaat niet om de schuldvraag, maar om inzicht te verkrijgen in patronen die onbewust zijn ontstaan. Ze kunnen een negatief effect hebben op het functioneren en welzijn van alle betrokkenen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Vaak sluimert het al veel langer, zijn er weleens gesprekken geweest, maar is er nooit echt doorgepakt. Structurele verandering blijft dan uit.

‘Een conflict of probleem is (juist) een signaal voor verandering.’

Bij onderwijsmediation moeten partijen ervan verzekerd zijn dat ze gehoord worden en dat in een goede sfeer vanuit verschillende posities gekeken wordt naar hun probleem of conflict. Mediation is gericht op een duurzaam en succesvol resultaat, waarbij alle afspraken worden vastgelegd. Ook als jullie besloten hebben om op een goede manier uit elkaar gaan, is de belangrijkste winst dat je weer met een goed gevoel naar de toekomst kunt kijken.

Denk jij dat onderwijsmediation ook iets voor jou of voor jouw school is? Neem dan contact op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Onderwijsmediation voorkomt uitval van medewerkers en juridisch kosten

Wil je meer weten over mediation?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.

Wil je meer weten over mediation?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.