Gezinsoverleg

Een extra dienst van Buro Mim, waar steeds meer behoefte aan is. Gezinsoverleg is een goed voorbereid overleg met alle leden van het gezin onder begeleiding van een mediator/ kindercoach. Een begeleidend startpunt voor de toekomst: samen in de nieuwe gezinssituatie tijdens en na de scheiding.

Waarom een gezinsoverleg?

 • Vaak preventief omdat ouders het beste willen voor hun kind(eren).
 • Als ouders tijdens of na een scheiding willen toewerken naar de nieuwe gezinssituatie met gescheiden ouders.
 • Als ouders willen weten, horen en zien wat er in hun kinderen omgaat.
 • Als ouders willen ontdekken hoe ze alle emoties en onzekerheden die een rol spelen in de scheiding bespreekbaar kunnen maken.
 • Omdat de kind(eren) hun ouders nu meer dan ooit nodig hebben. Ouders leren zien wat hun kinderen nodig hebben en hoe ze er zo goed mogelijk voor hen kunnen zijn.
 • Wanneer ouders hulp willen in de verschuiving van partnerschap naar vernieuwd ouderschap.
 • Maar ook als ouders al een langere tijd niet meer bij elkaar wonen en graag de ‘situatie verbeterd willen zien’.

Hoe ziet dit overleg eruit?

 • Individueel gesprek met elk kind uit het gezin (vanaf circa 5/6 jaar).
 • Gesprek met alle kinderen samen (zonder ouders) als voorbereiding op het gezinsoverleg.
 • Begeleid gezinsoverleg met ouders en kinderen.
 • Toestemming vooraf van beide ouders.

Wat levert een gezinsoverleg op?

Kinderen (en ouders) krijgen vertrouwen in de nieuwe situatie, omdat:

Kinderen door de gesprekken het gevoel krijgen dat er naar hen geluisterd wordt en dat zij belangrijk gevonden worden.
‘Hoe gaat het met jou? Hoe beleef jij dit?’ ‘Er verandert zoveel!’
Zij kunnen én mogen duidelijk maken wat ze belangrijk vinden en waar zij zich zorgen over maken.

 • Ouders ontdekken hoe ze alle emoties en onzekerheden rondom de scheiding bespreekbaar kunnen maken.
 • Verbeterde communicatie tussen ouders onderling, ouders en kinderen, maar ook tussen broertjes of zusjes.
 • Ouders en kinderen begrijpen elkaar beter
 • Ouders leren kijken door de ogen van hun kind.
 • Ouders leren communiceren met hun kinderen.
 • Ouders pakken hun verantwoordelijkheid in hun rol als ouder. Sleutel tot succes is dat zij in die rol aan tafel zitten en niet als ex-partners.
 • Er is ruimte voor het rouwproces en de pijnpunten worden erkend.
 • Er worden samen afspraken gemaakt over het vormgeven van het nieuwe gezin na de scheiding.
 • Ouders krijgen handvatten voor de nieuwe vorm van ouderschap en zelfs tips van hun kinderen.

Wil je meer weten over mediation?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.

Wil je meer weten over mediation?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.