Gezinsoverleg

Een extra dienst van Buro Mim, waar steeds meer behoefte aan is. Gezinsoverleg is een goed voorbereid overleg met alle leden van het gezin onder begeleiding van een mediator/ kindercoach. Een begeleidend startpunt voor de toekomst: samen in de nieuwe gezinssituatie tijdens en na de scheiding.