Werkwijze

Maatwerk en persoonlijk contact vormen de kracht van Buro Mim.

Kennismaking

Maatwerk en persoonlijk contact vormen de kracht van Buro Mim. Daarom beginnen we standaard met een gratis kennismakingsgesprek van maximaal 45 minuten.

  • Persoonlijke kennismaking.
  • Uitleg wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation.
  • Om jullie vraag en verwachtingen helder te krijgen, nodig ik jullie beiden uit om jezelf hierover uit te spreken.
  • Samen onderzoeken wat Buro Mim voor jullie kan betekenen.
  • Jullie besluiten aan de hand van dit kennismakingsgesprek of er een klik en voldoende vertrouwen aanwezig zijn om verder te gaan met het mediationtraject.

Als we samen verder gaan:

  • Dan maken we een afspraak voor het eerste gesprek.
  • Leg ik een aantal zaken vast in een conceptmediationovereenkomst. Daarin staat wat jullie van elkaar én van mij als mediator mogen verwachten. Denk onder andere aan: vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, verdeling kosten en degelijke.
  • Voorafgaand aan de eerste mediationbijeenkomst ondertekenen we samen deze overeenkomst.

Start mediation bijeenkomsten

Elkaar weer horen

Ik nodig jullie beiden uit om jullie kant van het verhaal te vertellen en zorg ervoor dat jullie beiden voldoende aan bod komen. Emoties spelen in deze fase vaak een belangrijke rol. Die zijn van belang om de werkelijke oorzaak van het conflict of probleem helder te krijgen.

De bedoeling is om tot de kern van het probleem of conflict te komen, wensen en belangen te formuleren, te inventariseren en te bepalen welke zaken voor de toekomst belangrijk zijn.
Daarna verloopt doorgaans de communicatie vaak al een stuk soepeler, wordt er weer naar elkaar geluisterd en ontstaat er meer begrip.

Behoeften en belangen

Jullie wederzijdse belangen worden nader in kaart gebracht en gecheckt: Wat vinden jullie belangrijk? Is alles benoemd? Zijn er nog zorgen? Welke belangen en wensen hebben jullie gemeenschappelijk? Waar gaan jullie zeker samen uitkomen en bij welke belangen liggen jullie nog ver uit elkaar?
Vaak komen jullie er dan achter dat jullie meer gemeenschappelijke belangen hebben dan jullie dachten.

Duurzame oplossingen

Vervolgens gaan jullie op zoek naar mogelijkheden.  Naar oplossingen voor deze belangen. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan, maar helpt partijen naar passende oplossingen te zoeken. Na een inventarisatie daarvan kijken we of ze haalbaar zijn en overleggen jullie welke het beste aansluiten bij jullie wensen. Het doel: duurzame en door beide partijen gedragen afspraken.

Vastleggen afspraken

Als jullie een gezamenlijke oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. In het geval van een echtscheiding is dit een convenant. Hiermee geven jullie aan akkoord te gaan met de gemaakte afspraken. Het schept rechten en plichten waar jullie en de andere partij(en)zich aan dienen te houden.

Bij een succesvolle mediation bereik je in een korte tijd een oplossing, zijn de kosten beperkt gebleven en kunnen jullie beiden weer verder.

Benieuwd wat Buro Mim voor jou kan betekenen?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.

Benieuwd wat Buro Mim voor jou kan betekenen?

Neem contact met mij op via miriam@buromim.nl
of bel 06 – 13 69 68 64.