Mogen kinderen van twaalf zelf kiezen bij wie ze willen wonen na de scheiding?