Kinderen en scheiding: “Laat ons geen kant kiezen”

Bescherm je kind tegen onnodige stress. Voorkom dat je je kind verantwoordelijk maakt voor jullie problemen.

Openbrief – Villa Pinedo

  • Laat ons geen kant kiezen.
  • Maak geen ruzie waar wij bij zijn.
  • Zeg geen slechte dingen over elkaar tegen ons.
  • Geef ons de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.
  • Neem ons serieus. Luister echt naar wat wij te zeggen hebben.
  • Geef ons de ruimte om van jullie allebei te houden.

De verbinding als partners is weggevallen, de verbinding als ouders blijft altijd.

Ook al bevind je eigen leven zich op dit moment misschien in een wervelstorm, die van het kind zeker.

Door de manier waarop ouders hun scheiding aanpakken en verwerken, kunnen zij hun kind een veilige haven blijven bieden en hen beschermen tegen onnodige pijn en verdriet.

Communiceer met kinderen wat over hen gaat, hou ze weg van hetgeen volwassenen aangaat én accepteer elkaar als ouder.

Als mediator

sta ik ouders bij in het creëren van een stabiele omgeving waarin kinderen zich door beide ouders geliefd voelen en niet beperkt worden in hun kind-zijn en ontwikkeling.

Als kindercoach

is het mogelijk ook de kinderen een stem te geven in het proces, daarnaast zullen ze beter begrijpen en accepteren wat er speelt tijdens en na de scheiding. Het biedt hun houvast in de nieuwe situatie.

Nieuwsberichten

Bij elkaar blijven en ruzie maken of elkaar negeren is funest voor de kinderen
Mogen kinderen van 12 jaar of ouder zelf kiezen bij wie ze gaan wonen na een scheiding?